Personvern

London Casino respekterer fullt og helt din rett til personvern. Vi har høye krav til våre sikkerhetstiltak for dine personopplysninger og vi behandler all data i tråd med gjeldende personvernregler. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi vil behandle dine personopplysninger.

1. Innhenting av personopplysninger

Innhenting av personopplysninger Når du oppretter en konto og blar igjennom spillene eller utfører en spillhandling på nettstedet London Casino, vil London Casino samle inn personopplysninger om deg. Ansvarlig part for innsamling av dataen er firmaet Alamaro Enterprises N.V., Dr Hugenholtzset z/n UTS Building, DSF Curaçao.

"Personopplysninger" refererer til all informasjon som identifiserer et individ, og inkluderer navn, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, postadresse og andre opplysninger du velger å oppgi om deg selv til London Casino. Informasjonsinnhentingen skjer i samsvar med både det Elektroniske kommunikasjonspersonsverndirektivet (EU-direktiv/2002/58/EC), og Curaçaos personverndirektiv 'Curaçaoan Personal Data Protection Act (PDPA)'. For å forhindre svindel er det sannsynlig at London Casino oppbevare opplysninger knyttet til transaksjoner på nettsiden. Dette inkluderer en avkortet del av kredittkortnummeret og utløpsdatoen fra kort benyttet for å utføre slike transaksjoner. Grunnet hvitvaskingsregelverket (AML) er vi pålagt av loven å be deg om identifikasjonsdokumenter, inkluderende foto, dokumenter angående din kilde til formue, strømregninger og annet.

2. Hensikten med informasjonsinnhentingen

Dine personopplysninger innhentes for bruk til ett eller flere av følgende formål:
- Administrere din aktivitet på nettsiden
- Utvikle virksomhetsstatistikker, samt utføre markeds- og atferdsstudier
- Bygge opp og administrere salgsmuligheter, inkludert spesielt tekniske operasjoner som standardisering, optimalisering og dupliseringsførte arbeidsoppgaver innen kundebehandling
- Sende markedsføringsmateriell fra London Casino. Du kan når som helst avregistrere deg fra slike tilbud ved å benytte avmeldingslinken nederst i den aktuelle e-posten
- Oppfylle våre juridiske og regulatoriske forpliktelser

3. KYC: Kjenn din kunde / AML: Hvitvaskingsdirektivet

Essensielle prosedyrer mot hvitvasking (AML):
1. Som operatør forsøker vi å overholde loven for forebygging av hvitvasking og alle tilhørende forskrifter. London Casino er fast bestemt på å være helt på vakt for å forhindre tilfeller av hvitvasking og finansiering av terrorisme og vil gjøre alt i sin makt for å beskytte seg mot slike aktiviteter.
2. Alle transaksjoner overvåkes og / eller gjennomgås for å forhindre hvitvasking av penger. Vi kan suspendere, sperre, lukke spillerens konto og / eller holde tilbake midler, i henhold til de relevante hvitvaskingsdirektivene.
3. Derfor bruker selskapet følgende handlinger:
Forhindrer at spillere som er bosatt eller spiller fra høy risiko eller ikke-anerkjente jurisdiksjoner spiller.
4. Vi ber alle spillere om å fylle ut sine personlige detaljer når de åpner kontoen og at de må gi oss all informasjon og støttende dokumentasjon som er nødvendig for å overholde hvitvaskingsrelaterte forskrifter.
5. Vi har en sikker liste over alle registrerte spillere med påfølgende dokumentasjon for ID og transaksjoner.
6. Vi hindrer mindreårige spillere tilgang og bruk av nettsiden.
7. Vi hindrer spillere i å åpne eller betjene mer enn én konto.
8. Avviser eller blokkerer anonyme kontoer eller kontoer i fiktive navn der eieren ikke kan identifiseres tydelig og enkelt.
9. Vi forbyr kontantoverføringer til og fra spillere. Midler kan mottas fra spillere bare via elektroniske og sporbare finansieringsalternativer som er tilgjengelige på vår innskuddsside.
10. Vi krever at kilden til innskuddsmidlene inn tilhører kontoinnehaveren
11. Vi krever på samme måte at gevinster kun blir utbetalt til kontoer som tilhører kontoinnehaveren etter ordentlig kontroll av hvitvasking av penger.
12. Hindrer midler for overføring av midler mellom kontoer eller kontoinnehavere via nettstedet.
13. Vi kontrollerer alle uvanlige eller store transaksjoner, og eventuelle transaksjoner som sannsynligvis er relatert til hvitvasking eller finansiering av terrorisme.
14. Samarbeider med alle relevante administrative, fullbyrdelses- og domstolsmyndigheter for å motvirke og oppdage kriminell virksomhet

4. Mottakerne av innhentet informasjon

Dine personligopplysninger kan (for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen) overføres eller utleveres til ethvert selskap i Alamaro Group. Den kan også deles med tredjeparter med forbehold om passende avtaler rundt behandling av personlig informasjonen på våre vegne, for eksempel til:
- Våre spesifikke leverandører for taleanropstjenester eller SMS-kommunikasjon, som eksterne tjenester.
- Våre betalingsleverandører, basert på alternativene dine for å betjene dine transaksjoner, innskudd og uttak.
- Våre leverandører av compliance, svindel- og risikokontroll etter å ha implementert våre sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger slik at vi oppfyller våre juridiske krav.
- Våre partnere som hjelper oss med å skape en bedre opplevelse for deg, basert på ditt eksplisitte samtykke.
- Av og til deler vi dine personligopplysninger med våre spesialiserte partnere for forskningsformål, for analytisk profilering og statistisk analyse. Der det kreves av loven, kan dine personopplysninger bli delt med myndigheter. Din personlige informasjon kan også utleveres til ethvert regulerende organ i forbindelse med å overholde integriteten eller håndheve reglene for en sport eller et spill og / eller forebygge og oppdage kriminalitet om gruppen har tilstrekkelig grunn til mistanke om at du kan være involvert i brudd på slike regler eller loven, ha kunnskap om brudd på slike regler eller loven, eller på annen måte utgjøre en trussel for integriteten til den aktuelle idretten eller spillet. Disse instansene kan deretter bruke din personlige informasjon for å undersøke og handle på slike brudd i samsvar med prosedyrene deres. Vi viderefører ikke dataene dine til tredjeparter for noe annet formål, med mindre du har gitt eksplisitt tillatelse til at vi kan gjøre det, eller at det er lovlig.
- Vi vil beholde informasjonen din bare så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Etter å ha stengt kontoen din på London Casino vil vi beholde informasjonen din i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser som gjeldende skatte- / inntektslover, hvitvaskingsdirektivet (AML) og andre gjeldende myndighetskrav og for å løse eventuelle tvister.

 

5. Samtykke

Ved å oppgi dine personopplysninger på London Casino gir du ditt samtykke til innhentingen og bruken av dine personopplysninger til de formål og bruksområder som er beskrevet i disse vilkårene og i gjeldende lover.

6. Sikkerhet

Vi bruker den nyeste teknologien for å forsikre oss om at alt er trygt og sikkert på våre sider. Det er viktig for oss at du vet:
- Vi holder alle dine personopplysninger trygt og sikkert bevart.
- Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

Vi anbefaler deg også å benytte alle forholdsregler for å beskytte sikkerheten til dine personopplysninger. Dette for å forhindre misbruk, skader eller at uvedkommende får tilgang til dem.

 

7. Kontroll av personopplysninger

Dersom de personlige identifiserbare opplysningene til en bruker endres (f. eks. postnummer, telefonnummer, e-postadresse eller postadresse), eller dersom en bruker ikke lenger vil benytte seg av våre tjenester, tilbyr vi metoder for å korrigere, oppdatere eller deaktivere de personlig identifiserbare opplysningene brukeren har oppgitt til oss. Dette kan normalt gjøres ved å kontakte vår kundeservice på [email protected]. Vær oppmerksom på det kan være visse opplysninger ikke kan slettes, dersom det er påkrevd at vi lagrer disse av tekniske og/eller juridiske årsaker.

8. Endringer i vilkårene av personvernerklæringen

Vi vil av og til gjøre endringer og korreksjoner i denne personvernerklæringen. Vi vil informere deg om endringene på denne siden og ved at vi sender deg en e-post eller melding. Vi gir deg også muligheten til å godta endringene. Endringene vil tre i kraft når endringene har blitt offentliggjort og du har godtatt dem.